Amalan Doa Agar Rezeki Lancar Hutang Lunas dan Kekayaan

Amalan Doa Lunas Hutang Rezeki Lancar Kaya Raya – Amalan doa ini merupakan kiriman dari sdr Adi di KWA. Beliau mengirimkan amalan ini karena banyaknya orang yang mengeluhkan sulitnya membayar hutang dan agar rejeki menjadi lancar. Tidak dipungkiri bahwa masalah seperti  ini memang banyak menimpa orang. Dan kadang orang lari ke tempat yang salah untuk mengatasi hal ini.

Karena itulah beliau mengirimkan doa amalan untuk lunas hutang dan rejeki lancar juga agar diberi kekayaan oleh Allah SWT.

Amalan Doa Agar Rezeki Lancar Hutang Lunas dan Kekayaan


Menanggapi masalah yang berhubungan dengan membayar hutang hutang, diluaskan rezeki dan dijadikan orang kaya, berikut ini akan saya ijazahkan amalan yang saya dapatkan dari Guru Saya KH TUBAGUS AHMAD SANUSI dan Guru-Guru saya yang lainnya, sebagai sarana ikhtiar batin dalam memohon kepada ALLAH SWT, dengan DOA YANG SANGAT TERKENAL yang diambil dari AL-QURAN SURAT ALI IMRON AYAT 173, yang ada juga diterangkan didalam KITAB ILMU HIKMAH SIRRUL JALIL yang disusun oleh seorang WALIYULLOOH AL-GHOUTS SAYYIDISY-SYEIKH ABIL HASAN ASY-SYADZILI, PENDIRI TAREKAT SYADZILIYAH.

Inilah amalan tersebut:

حَسْبُنَا الله وَ نِعْمَ ا لْوَكِيْل
Hasbunallah wa ni’mal wakiil

Tata cara mengamalkannya :

A.Tawassul :
  1. Ilaa hadlrotin-Nabiyyil Musthofa Sayyidinaa Muhammad SholawLooHu AlaiHi Wa Salaam Wa ‘Alaa AaliHi Wa Ash-haabiHi wa AHli BaitiHil Kiroom LaHumul-Faatihah…… baca surat Al-Fatihah 1x
  2. Ilaa hadlroti Sayyidinaa Abu Bakar Ash-Shidiq wa Sayyidinaa Umarobni Khothob wa Sayyidinaa Utsmanabni Affan wa Sayyidinaa Aliyibni Abi Tholib,Rodliyaw-LooHu ‘AnHum LaHumul Faatihah…baca surat Al-fatihah 1x
  3. Ilaa hadlroti Jamii’il Malaaikatil Muqorrobiin khshuushon Malaaikat Jibriil wa Miika-iil wa Isroofiil wa ‘izroo-iil AlaiHimus Salaam LaHumul Faatihah…………baca surat Al-fatihah 1x
  4. Ilaa hadlroti Jamii’il Ambiyaa-i wal Mursaliin Khushuushon Nabiyyi Ibrohim AlaiHis Salaam LaHumul Faatihah…….baca surat Al-fatihah 1x
  5. ila hadloti Sayyidisy-Syeikh Ashifibni Barkhiya RodliyawLooHu ‘AnHu LaHul Faatihah….baca surat Al-Fatihah 1x
  6. Ilaa Hadlroti Sulthoonul Auliyaa ALLAH [dibacanya AWLOOH] Ta’aalaa Sayyidisy-Syeikh Abdul Qoodiril Jailanil Baghdadi RodliyawLooHU ‘AnHu LaHul Faatihah…baca surat Al-fatihah 1x
  7. Ilaa hadlroti WaliyuwLooH AL-GHOUTS Sayyidisy-Syeikh Abil Hasan Asy-Syadzili RodliyawLooHu ‘AnHu LaHul Faatihah……..baca surat Al-Fatihah 1x 8.Ilaa hadlrotisy Syeikh Kiyai Haji Tubagud Ahmad Sanusi wa Syeikh Kiyai Haji Syamsul ma’aarif wa Syeikh Ustadz Purwadi Abdul Jabbaar wa Li Jamii’i Masyaayikhi-Him ilaal MungtaHa LaHumul Faatihah……baca surat Al-Fatihah 1x
  8. Ilaa hadlroti Abii……[titik-titik disebut nama bapak anda] wa Ummii………..[Titik-titik disebut nama Ibu anda] wa Li Jamii’il Mukminiina wal Mukminaati wak Muslimiina wal Muslimaati Mil Ladun Nabiyyi Adam ‘AlaiHis Salaam LaHumul Faatihah………..baca surat Al-Fatihah 1x
  9. Ilaa Ruuhii…… wa Jasadii…AnnawLooha Hablii Fadl-Lul ‘Adhiim Fiddiinii Wad-dunyaa Wal AakhiroH Bi Sirril Faatihah………Baca surat Al-Fatihah…….20x

BACA JUGA:


B. Amalkan rangkaian amalan dibawah ini setiap selesai sholat fardhu dan setiap selesai sholat hajat jam 12 malam keatas [waktu mustajab doa], SELAMA 40 HARI TIDAK BOLEH PUTUS. Jika tekad anda sudah bulat dengan niat yang bersih, insyaa Allah anda akan diberi jalan keluar.

*~Baca Ta’awudz 1x [ A’uudzu BillaaHi Minasy Syaithoonir Rojiim ]
*~Baca Basmalah 19x [ BismillaaHir Rohmaanir Rohiimi ]
*~Baca Syahadat 9 x [ Asy-Hadu Alla IlaaHa ILLAW-LOOH wa Asy-Hadu Anna Muhammadur RosuuLuwLooh ]
*~Baca Istighfar 100x [ AstaghfiruuwLooHal Adhiim ]
*~Baca Sholawat 100x [ShoLawLooH ‘Alaa Muhammad ]
*~Baca hasbunawLooh wa Ni’mal Wakiil 450x [ Khushsu ayat ini setiap sesudah selesai sholat fardhu dibaca 450x,sesudah sholat hajat 1000x ] yang lain tetap.

*~Ditutup dengan Doa Khusus : dibaca 3x/39x “”

Yaa ALLAH, Wa Shubba ‘Alayyar Rizqoo Shobbata Rohmah, Fa Angta Rojaa Qolbil Kasiiri Minal Khobat

Artinya

“Wahai ALLAH kucurkanlah Rezeqi kepadaku seperti kucuran RohmatMU,karena engkau adalah harapan hatiku yang sedang pecah/kesedihan yang mendalam.”

*~Akhirilah wirid anda dengan sholawat dan alhamdu lillaah,. Sholawatnya bisa diambil doa dibawah ini yang saya contohkan, sholawat fatih dan sholawat adrikni yang saya dapatkan ijazahnya dari kyai muslim.

Nb :dengan mengucapakan bismillaahir-rohmaanir-rohiim saya mengijazahkan amalan tersebut diatas kepada siapapun yang berminat dan mau mengamalkannya dengan ijazah yang sempurna beserta barokah,karomah dan rahasia-rahasia yang terkandung didalamnya,aamiin yaa allah yaa robbal aalamiin,

Izinkanlah saya berdoa untuk anda :

Bismillaahir-rohmaanir-rohiimi,alhamdu lillaahi robbil ‘aalamiin, alloohumma sholli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadinil faathihi limaa ‘ughliqo wal khootimi limaa sabaqo wan-naashiril haqqi bil haqii,wal haadii ilaa shiroothikal mustaqiim, sholawloohu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa ash-haabihi haqqo qodrihi wa miqdaarihil ‘adhiim,

Yaa allah dengan wasilah amalan ini semoga siapapun yang mengamalkannya, semua orang yang terbelit permasalahan tersebut secepatnya engkau berikan rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeqi yang luas berupa harta benda,uang yang asli yang sah dan berlaku sekarang, sandang, pangan , rumah yang megah, kendaraan yang mewah,rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah,turunan yang sholih dan sholihah, hidup yang mudah dan penuh berkah,serta diberi jalan keluar dari setiap masalah ‘aajilan ghoiro aajilin.wash-sholaatu was-salaamu ‘alaika yaa sayyidii yaa rosuulullooh khudz bi yadii qollat hiilatii adrikniii wal hamdu lillaahi robbil ‘aalamiin. Aamiin yaa robbal ‘aalamiin.

KETERANGAN :

Doa Khusus tersebut diambil dari Kitab Jaljalut Shugro yang di ijazahkan dari Guru saya KH.Tubagus Ahmad Sanusi dan Guru-Guru saya yang lainnya, yang disebut dengan  DOA LINUMUWWI FIT TIJAROH.  Khasiat doa ini saja dengan izinNYA insyaa ALLAH : Agar Bisnis cepat berkembang pesat baik bisnis besar maupun kecil, mendapat rizqi yang tak disangka-sangka, dan Rezeki rezeki yang laiinya.

Kalimat rezeki itu mengandung pengertian yang banyak. Rezeki yang terbesar adalah iman dan taqwa. AMALAN DIATAS OLEH GURU SAYA DISEBUT”SUPAYA MENJADI ORANG KAYA” DENGAN WASILAH HASBUNAWLOOH WA NI’MAL WAKIIL


Itulah amalan doa agar cepat lunas hutang rezeki lancar dan menjadi orang kaya yang bisa anda amalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Semoga masalah keuangan anda segera terselesaikan dengan izin Allah SWT. Amin.
0 Komentar untuk "Amalan Doa Agar Rezeki Lancar Hutang Lunas dan Kekayaan"

Back To Top